Herroepingsrecht

Alleen bij bestelling:


Binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om kosteloos van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekende brief op de hoogte stelt en dat het gekochte materiaal nog niet gebruikt is.  Elk beding waarbij de consument van dit recht zou afzien, is nietig.  Wat de inachtneming van de termijn betreft, volstaat het dat de kennisgeving vóór het verstrijken van deze termijn wordt verzonden.

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg